Futurity / Maturity

Futurity / Maturity

De Futurity is een wedstrijd voor nakomelingen van inbetaalde hengsten en wordt in de regel gehouden tijdens het Nederlands Kampioenschap Quarter Horses. De Futurity klasses zijn voor paarden tot en met 4 jaar en de Maturity klasses zijn voor voor 5 en 6 jarige paarden. Tijdens deze kampioenschappen vindt ook de Stallion Service Auction plaats.

De volgende klassen worden uitgeschreven:

• Weanling Halter (Futurity, stallion & mare)
• Yearling Halter (Futurity, stallion, gelding & mare)
• Two year old Halter (Futurity, stallion, gelding & mare)
• Three year old Halter (Futurity, stallion, gelding & mare)
• Longe line (Futurity, 2-3 jarigen)
• In hand trail (Futurity, 2-3 jarigen)
• Western Pleasure (Futurity, 4-5 jarigen) en Western Pleasure (Maturity, 6-7 jarigen)
• Hunter under Saddle (Futurity, 4-5 jarigen) en Hunter under Saddle (Maturity, 6-7 jarigen)
• Trail (Futurity, 4-5 jarigen) en Trail (Maturity, 6-7 jarigen)
• Ranch riding (Futurity, 4-5 Jarigen en Ranch riding (maturity, 6-7 jarigen)

De deelnemende nakomelingen moeten bij de AQHA zijn geregistreerd. De vader van deze nakomelingen dient voor het betreffende Futurity-jaar te zijn inbetaald. Het kan voorkomen dat een hengst een bepaald jaar niet is inbetaald. Nakomelingen die twee jaar daarna worden geboren, zijn dan dus niet startgerechtigd, ook al geldt dat wel voor nakomelingen uit volgende of vorige jaargangen.

De gelden die voortkomen uit de SSA worden door de NQHA beheerd. Uitkering van deze gelden vindt plaats tijdens de Futurity. Het door de SSA verkregen netto bedrag wordt, na aftrek van onkosten voor 75% in de Futurity uitgekeerd, vermeerdert met de startgelden. Het dan verkregen bedrag wordt volgens een verdeelsleutel over de winnaars verdeeld. Het prijzengeld zal nooit lager zijn dan het startgeld. Het startgeld voor deelname aan de Futurity wordt bekend gemaakt op de inschrijfformulieren.