15-02-2020
Algemene Ledenvergadering Nqha
Locatie: De nieuwe Heuvel, te Lunteren. Aanwezig 25 Nqha leden.
Bestuur aanwezig: Lilian Coppens, Dikkie Verduin, Roelie van de Krol, Babs Coppens en Gerda Stengs.
Mededelingen en ingekomen stukken: Geen
Toetreding nieuw bestuurslid. Afgelopen jaar is Bonnigje Bertels afgetreden als bestuurslid. Omdat we vanaf toen met vier bestuursleden zaten hadden we even aantal. Aangezien dit niet mag in verband met het stemmen zijn we opzoek gegaan naar een nieuw bestuurslid. Omdat Babs het erg druk had als penningmeester en ledenadministratie zijn we direct opzoek gegaan naar een nieuw iemand. Omdat Gerda al een bekend gezicht is vanwege haar secretariaat taak op de wedstrijden is ze gevraagd. Gerda vond het leuk om het team te versterken als bestuurslid en is per direct ingestapt als algemeen bestuurslid met de taak om de ledenadministratie op zich te nemen. Hierbij heeft ze alle gegevens in een nieuw programma ingevoerd zodat vanaf nu alles gedigitaliseerd wordt. Vanaf nu zal alle post voortaan via de mail verlopen, wat tijd, papier en postzegels bespaard. Gerda is nog bezig met alle mail adressen op orde te krijgen.
De wedstrijden van afgelopen jaar zijn goed verlopen. We hebben een verdubbeling van het aantal starts gezien. Dit jaar heeft Nederland de Eurocup mogen organiseren.  Hierbij heeft Nederland twee teams afgestuurd. Dit is allemaal goed verlopen. Voor dit jaar hebben we 4 shows op de agenda staan. Op twee verschillende locaties: Grathem en de Mortel. Het zullen allemaal 3 daagse dubbel gejureerde shows worden.
Statuten willen we aanpassen voor dit jaar. Echter zijn er niet genoeg leden aanwezig voor toestemming. Er zal dadelijk een pauze ingelast worden. Daarna zal de tweede vergadering geopend worden en hier toestemming aan gevraagd worden aan de aanwezige leden. De aangepaste statuten liggen hier ter inzage.
Verslag ssa voor 2020. Er zijn in totaal 26 hengsten ingeschreven. Hiervan zijn er tot nu 11 verkocht. Vorig jaar zijn er 7 veulens genomineerd. Om hengsten houders enthousiaster te krijgen is er besloten om 30% van de uitkeringen op de futurity aan de hengsten houders uit te keren.
Niet in betaalde hengsten zal gehelde dekgeld moeten betalen, nog eerder inschrijvingen gaan per jaar met een half dekgeld omhoog.
Verslag kas. De kosten van de huisvestigingen zijn geminderd doordat het kantoor opgezegd is en hier een garagebox voor is aangeschaft. Verder zijn er dit jaar wel extra kosten in verband met de aanschaf van een trailer en trail/ranch balken. Dit doordat we van locatie veranderd zijn en deze niet meer gebruikt kunnen worden van de locatie zelf.
De heer Wolf heeft zich als vrijwilliger aangemeld per mail om dit jaar en volgend jaar toe te treden in de kascommissie. Cor Telleman zal na dit jaar aftreden vanwege de twee jarige taak die hij volbracht heeft.  Op 4 februari zijn Cor, Wolf en Babs samen gekomen en hebben de boekhouding gecontroleerd. Hierbij is een nieuw protocol bedacht om het makkelijker te controleren. Alles was verder kloppend. De kas zal hier in de pauze geteld worden of deze kloppend is. Er is een nieuwe vrijwilliger gevraagd om deze taak samen met Wolf volgend jaar uit voeren. Hierbij heeft Viola Barkey zich opgegeven.
Rondvraag: Henk heeft een vraag in verband met ranch riding en pleasure tegelijkertijd starten op dezelfde show en met het zelfde paard. De ranch onderdelen zijn aparte onderdelen en mogen dus alleen in de ranch gestart worden. Het is niet mogelijk om hetzelfde paard in de trail en de ranch trail te starten. Dit is wel mogelijk indien er twee verschillende paarden gestart wordt in twee verschillen de klasses.
Amateur cup vraagt Anne of de nqha volgend jaar ook sponsort. Dit is niet het geval. Waarom vorig jaar wel en volgend jaar niet? Dit komt omdat Nederland toen de Eurocup organiseerde. Volgend jaar zal er een ander land dit gaan organiseren.
Tijdschema Allard: Waarom de reining voortaan op vrijdag? Dit jaar zijn alle shows 3 daagse shows. Wat vorig jaar niet het geval is. Er is nu een nieuw programma gemaakt waarbij alle blokken van klasse gesplitst zijn. Dit omdat je dan vaker in een weekend kan starten. Hierbij komen dus verschillende onderdelen op de vrijdag aan de beurt.
Tijdschema Charlotte: Of er rekening gehouden kan worden dat de jeugd niet op vrijdag hoeft te starten? Dit in verband met schooldagen. Hier zal naar gekeken worden om dit aan te passen voor de volgende show.
Marja publicatie cijfers van het fokken. Deze heeft ze de vorige vergadering ook naar gevraagd maar tot nu toe niks van gezien. Deze stukken zijn nog niet gepubliceerd door de ahq. Hoeveel veulens er geboren zijn afgelopen jaar.
Viola en Kevin korte voorstelling van de jeugd. Er zijn nu 3 trainingen geweest door Cederique en Barry. Aankomende maand zal er nog 1 zijn. Er is al veel geleerd en de teamspirit is hierdoor ook zeker groter geworden. Er wordt nog verzocht dat als mensen zich willen aanmelden als sponsor dit nog altijd kan. Voor 10 euro sponsor je al mee. Het mail aders hiervan is jeugd@nqha.nl.
Na de pauze is er gestemd over de staturen. Hier is unaniem besloten dat deze aangepast kunnen worden. Hierna zijn de high points uitgereikt.