24-25-26 mei 2019
AQHA/NQHA Summermeeting

Inschrijfformulier en programma

Hebben jullie er weer net zo’n zin in als wij? Wat een groot succes was de vorige show!

De NQHA is heel blij met het grote aantal starts van de First Contest in april en we willen ons hier beter op voorbereiden. We hebben daardoor wat veranderingen gedaan in het programma. Uiteraard vraagt dit wel wat aanpassingen in onze én jullie planning:

• Er is een show dag toegevoegd. Het wordt dus een 3 daagse show.
• Inschrijven kan tot 29 april, bijschrijven uitsluitend op het secretariaat tot de avond vooraf aan de dag dat je wilt starten.
• Daarna kan er alleen nog gescratched worden bij de doorman.
• Met pauzes wordt niet meer geschoven. Deze blijven tussen de onderdelen staan zoals in het programma staat aangegeven.
• Het inloop schema voor de trail staat opgenomen in het programma.
• Deze show telt mee voor de DQHA landesmeisterschaft en je kan dus NRW punten verdienen.
• Met Select amateur klasses
Vanwege een prijsverhoging bij het Keelven zijn de stallen helaas duurder geworden.

Inschrijfformulier- entryform summermeeting 2019

Programma

Registration form and program

We can’t wait foor the next show! What a great success was the previous show! The NQHA is very happy with the large number of starts of the First Contest in April and we want to be prepare better for this. We have therefore made some adjustments to the program. Of course, this requires some adjustments to our and your schedule:

• A show day has been added. So it will be a 3 day show
• You can register until April 29, you can only register at the secretary’s office until the evening before the day you want to start
• After that you can only scribe at the doorman
• The breaks will be on a fixed time. These remain between the parts as indicated in the program
• The walk-in schedule for the trail is included in the program
• This show counts for the DQHA landesmeisterschaft and you can therefore earn NRW points.
• With Select amateur klasses

Due to a price increase at the Keelven, the stables have unfortunately become more expensive.

Follow us on Facebook for the latest news.